• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Carti si articole

 

 

 

La législation roumaine en matière de nationalité La législation roumaine en matière de nationalité , Paris, 1940.
Démétrius Cantemir, philosophe de l'Histoire Démétrius Cantemir, philosophe de l'Histoire, în Revue des études roumaines, Paris, 1973.
Deux Medailles Commemoratives Deux Medailles Commemoratives - Revue des estudes roumaines XVI
Civilisations et lois historiques Civilisations et lois historiques, Essai d'étude comparèe de civilisations , Mouton, Paris - Haga, 1975 (carte premiată de Academia Franceză)
Aromânii: istorie, limbă, destin, ed. Fundaţiei Culturale Române, 1996.
Însemnările lui Nicolae Milescu Însemnările lui Nicolae Milescu, roman, Humanitas, 2004
 Între Orient şi Occident. Ţările române la începutul epocii moderne, Ediţia a IV-a, Humanitas, 2006
 De la Vlad Ţepeş la Dracula vampirul, Humanitas, 2007
Civilizatii şi tipare istorice, Humanitas, 2007
Războiul de şaptezeci şi şapte de ani (1914-1991) şi premisele hegemoniei americane. Războiul de şaptezeci şi şapte de ani (1914-1991) şi premisele hegemoniei americane. Eseu de istorie-politologie, Humanitas, 2008
Amintiri şi poveşti mai deocheate Amintiri şi poveşti mai deocheate, Humanitas, 2009
O scurtă istorie a românilor povestită celor tineri O scurtă istorie a românilor povestită celor tineri, Ediţia a II-a, Humanitas, 2010
Cum s-a născut poporul român?

Cum s-a născut poporul român, Ediţia a III-a, seria Humanitas Junior, 2010

Amintiri din pribegie Amintiri din pribegie, Ediţia a II-a, Humanitas, 2010
Există istorie adevărată?

Există istorie adevărată?, Humanitas, 2011

Mircea cel Mare şi luptele sale cu turcii Mircea cel Mare şi luptele sale cu turcii, Ediţia a III-a revăzută şi adăugită, seria Humanitas Junior, 2011
Thocomerius - Negru Vodă. Un voivod de origine cumană la începuturile Ţării Româneşti Thocomerius - Negru Vodă. Un voivod de origine cumană la începuturile Ţării Româneşti, Ediţie revăzută şi adăugită, Humanitas, 2011
Ce au fost „boierii mari“ în Ţara Românească Ce au fost „boierii mari“ în Ţara Românească? Saga Grădiştenilor (secolele XVI-XX), Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Humanitas, 2011
Răspuns criticilor mei şi neprietenilor lui Negru Vodă Răspuns criticilor mei şi neprietenilor lui Negru Vodă, Humanitas, 2011
From Vlad the Impaler to Dracula the Vampire From Vlad the Impaler to Dracula the Vampire, Ediţie în limba engleză, Humanitas, 2011
Amintiri din pribegie - Ediţie aniversară Amintiri din pribegieEdiţie aniversară, Humanitas, 2012
Aromânii: istorie, limbă, destin Aromânii: istorie, limbă, destin, Ediţia a II-a, revăzută, Humanitas, 2012
Misterul telegramei de la Stockholm din 23 august 1944 şi unele amănunte aproape de necrezut din preajma dramaticei noastre capitulări Misterul telegramei de la Stockholm din 23 august 1944 şi unele amănunte aproape de necrezut din preajma dramaticei noastre capitulări, Humanitas, 2012
O scurta istorie ilustrata a romanilor O scurtă istorie ilustrată a românilor, Humanitas, 2013

Trecutul este viu - Filip-Lucian Iorga în dialog cu Neagu Djuvara, Humanitas, 2014